lt
en ru
Pradžia
En Ru

Kompetencijų centras

Tikslai

Pagrindiniai Kompetencijų centro tikslai:

 • koordinuoti tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansinės paramos priemones;

 • analizuoti jų poveikį tiek statybų sektoriui, tiek visai šalies ekonomikai;

 • vykdyti faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę prognozę;

 • teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą;

 • kurti, išbandyti ir įgyvendinti naujus ir patrauklius renovacijos modelius.

Uždaviniai ir funkcijos

Kompetencijų centro pagrindinis uždavinys - užtikrinti Ilgalaikėje renovacijos strategijos numatytų veiklų, susijusių su pastatų renovacija (toliau - Renovacija), įgyvendinimą, atliekant šias funkcijas:

 1. rengti standartizuotų Renovacijos, pirkimų procesų, taisyklių ir techninių reikalavimų aprašymus bei teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą savivaldybėms, renovacijos administratoriams bei būstų savininkams;

 2. centralizuotai kaupti gerąją Renovacijos praktiką, suderinus su LR aplinkos ministerija rengti ir leisti metodinę medžiagą, rekomendacijas, tipinius ir kitus dokumentus, susijusius su Renovacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu;

 3. organizuoti mokymus valstybės/ savivaldybių institucijų, renovacijos administratorių darbuotojams Renovacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

 4. analizuoti problemas, rengti ir teikti pasiūlymus LR aplinkos ministerijai dėl susijusių su Renovacijos sritimi norminių teisės aktų tobulinimo ir naujų norminių teisės aktų rengimo;

 5. kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie nacionalinę ir užsienio šalių patirtį, susijusią su Renovacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu, skleisti patirtį, esant galimybei ir finansavimui organizuoti mokymus, informacinius renginius, konferencijas Renovacijos temomis;

 6. dalyvauti darbo grupių, susijusių su Renovacijos sritimi, veikloje;

 7. bendradarbiauti su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Renovacijos srityje.

 

Įgyvendinami projektai

Kompetencijų centras įgyvendina pilotinius organinės renovacijos projektus – gamyklose pagamintos standartizuotos konstrukcijos (sienų skydai) be papildomo apdirbimo bus naudojamos objekte. Žalioji renovacija užtikrins didesnes renovacijos apimtis, efektyvumą ir aukštesnę kokybę.  

Tokio tipo pastatų renovacijos paketus ir standartus planuojama išbandyti įgyvendinant 4 viešųjų pastatų (mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, administracinio pastato, socialinių paslaugų, kultūros paskirties, sveikatos priežiūros paslaugų ar kitos paskirties pastato) ir 4 daugiabučių namų, besiskiriančių pastatų medžiagiškumu, aukščiu, nusidėvėjimu ir etc., pilotinius projektus. Pilotiniai projektai bus įgyvendinami pasitelkiant ES šalių gerąją praktiką atnaujinant viešosios paskirties pastatus ir daugiabučius. Šiuo metu darbai renovuojamame objekte vyksta vidutiniškai 9-15 mėn. Įdiegus inovatyvią modulinę technologiją, renovacijos procesas pagreitėtų mažiausiai 3 kartus. Pilotiniai organinės  renovacijos bus įgyvendinami  2023-2025 metais.

En Ru