lt
en ru
Pradžia
En Ru

Lietuvos ir Vokietijos projektas „Kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimas“, skirtas savivaldybių specialistams

Lietuvos ir Vokietijos projekto pagrindinė veikla – siūlomi praktiniai profesiniai mokymai Lietuvoje. Planuojame, kad šios veiklos pradžioje pasieksime 20 iš 60 Lietuvos savivaldybių.

Mokymų metu dalyviai gaus rekomendacijas ir pagalbą rengiant miestų atnaujinimo koncepcijas savo savivaldybėse. Tokiu būdu projektas prisideda prie integruoto požiūrio į energinį efektyvumą didinantį miestų atnaujinimą.

Trys pagrindinės mokymų dalys

Mokymai vyks nuo 2018 m. kovo iki 2019 m. rugsėjo mėn. Mokymų programa susideda iš:

 1. 8 dviejų dienų trukmės seminarų, kuriuos sudaro 64 moduliai (kiekvieno modulio trukmė 1,5 val.),
 2. Projektinio darbo su konsultacijomis / ugdomojo vadovavimo moduliais ir
 3. Vienos savaitės mokomosios išvykos į Vokietiją.

Seminarų metu bus pateikta pagrindinė informacija ir metodai pristatymų ir diskusijų forma, po to dalyviai nagrinės rekomenduotą papildomą literatūrą. Projektinio darbo metu visi dalyviai parengs konkrečias atnaujinimo koncepcijas savo savivaldybėse nagrinėjamuose atvejuose. Mokomoji išvyka (vienos savaitės trukmės) įvyks 2018 m. rudenį. Jos metu dalyviai organizuotai aplankys kelių Vokietijos miestų nagrinėjamus gerosios ir geriausios praktikos atvejus bei pagilins žinias, kurias įgijo seminarų ir projektinio darbo metu.

Pagrindinės temos

Mokymų programos metu susitelksime į tokias temas ir sritis:

 • Įžanga į integruotą miestų planavimą – požiūris, pagrindai ir terminija, tikslai, metodai;
 • Įžanga į aktualius tarptautinius dokumentus apie integruotą ir tvarų miestų planavimą – 2007 m. Leipcigo tvarios miestų plėtros chartija, JT Darnaus vystymosi tikslai, JT ir ES klimato apsaugos tikslai;
 • Pagrindiniai tvarios miestų plėtros tikslai – policentriškumas, apgyvendinimo tankumas, mišrios funkcijos ir miestų vidaus galimybių atskleidimas;
 • Integruota urbanistinė analizė, strategijos ir koncepcijos – metodai ir struktūros;
 • Miestų vadyba ir geras miestų valdymas – administravimo ir sprendimų priėmimo organizavimas, politinius sprendimus priimančių asmenų, atsakingų administracijos darbuotojų ir atitinkamų pilietinės visuomenės suinteresuotų asmenų, vidaus ir išorinių partnerysčių integravimas;
 • Koncepcijų, projektų ir priemonių nustatymas;
 • Tvari energijos gamyba ir tiekimas apskrities, miesto ir kvartalo lygmeniu – miestų elektros energijos tinklai, stambių būsto vienetų ir atskirų pastatų rekonstravimas bei energijos taupymas;
 • Istorinių rajonų atgaivinimas – miestų centrų / senų pramonės objektų atgaivinimas, viešųjų erdvių atnaujinimas, funkcijų ir veiklų intensyvinimas ir įvairinimas;
 • Tvarus mobilumo planavimas – integruotas visų judėjimo rūšių mobilumo planavimas, patirtys, pagrindai, tikslai ir strategijos;
 • Dalyvavimo valdymas – viešosios ir privačios partnerystės, suinteresuotų asmenų įtraukimas, pilietinės visuomenės grupių / iniciatyvų, gyventojų integravimas.

Seminarai, konsultavimas ir ugdomasis vadovavimas projektinio darbo ir mokomosios išvykos metu bus vykdomi sistemingai ir suderintai. Seminarų metu dalyviai gaus pagrindinę informacijos dalį, priemones ir metodus, o projektinis darbas padės jiems įgytas teorines žinias praktiškai taikyti mokymuose dalyvaujančių savivaldybių konkrečių nagrinėjamų teritorijų iššūkiams ir temoms. Mokomosios išvykos programai bus parinkti, pristatyti ir aplankyti su Lietuvos nagrinėjamais atvejais lygintini pavyzdžiai. Taigi, mokomosios išvykos ir seminarų metu dalyviai gaus daug rekomendacijų ir paskatų vietos projektiniams darbams ir būsimoms integruotos miestų plėtros strategijoms bei koncepcijoms Lietuvos savivaldybėse.

Mokymus vykdys patyrę Vokietijos ir Lietuvos ekspertai. Miestų planavimo specialistai ir architektai iš Vokietijos bendrovės „insar consult” atsakys už mokymų programą ir jos vykdymą, remiant kitiems ekspertams ir specialistams iš Vokietijos bei padedant projekto koordinatorei „Housing Initiative for Eastern Europe“ (angl. sutr. IWO). VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA) įtrauks Lietuvos ekspertus.

Reikalavimai dalyviams

 • Pareiškėjus turi nominuoti ir deleguoti jų savivaldybės. Savivaldybėse jie turi užimti su mokymų sritimi susijusias pareigas.
 • Savivaldybė ir pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visoje mokymų programoje ir užtikrinti nominuoto asmens dalyvavimą seminaruose, projektiniame darbe ir mokomojoje išvykoje. Norėdamas sėkmingai baigti mokymus ir gauti pažymėjimą, pareiškėjas turi būti atleistas nuo savo pareigų kiekvieno seminaro ir mokomosios išvykos metu, be to, jam (jai) turi būti suteikta laiko savo projektiniam darbui vykdyti.
 • Anglų kalbą mokėti neprivalu, bet pageidautina, nes bus lengviau mokytis ir dirbti su mokymų medžiaga bei temomis.

Procesas

Norėdami dalyvauti mokymuose, dalyviai turi užpildyti ir pasirašyti prašymo formą (atskirą dokumentą) bei pridėti nurodytus priedus (pvz., CV).

Jei prašymų bus daugiau už turimą dalyvių vietų skaičių, iš „IWO“, „insar“, „BETA“, LR Aplinkos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovų bus sudaryta komisija. Atranka bus pagrįsta skaidriais kriterijais, siekiant subalansuoto atstovavimo pagal geografinę aprėptį, savivaldybių dydžius ir dalyvių patirtį bei užduočių sritis.

Seminarų grafikas

 • 5 seminaras – lapkričio 21-22 d.

Suplanuoti seminarai 2019 metais:

 • 6 seminaras – vasario 26-27 d.
 • 7 seminaras – balandžio 8-11 d.
 • 8 seminaras – birželio 3-6 d.

Kontaktai

VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA)
Viktorija Voroncova, Simona Ramanauskienė
E | v.voroncova@betalt.lt s.ramanauskiene@betalt.lt
T | +370 65 983 951, +370 52 592 120

En Ru