lt
en ru
Pradžia
En Ru

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose

 

Nuo 2020 gegužės 28 d. Būsto energijos taupymo agentūra (nuo 2021 m. lapkričio 1 d. - LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra) priėmė paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui daugiabučiuose namuose.

Diegiamoms atsinaujinančios energijos priemonėms renovuotuose ar renovuojamuose daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių bei elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių  įrengimo mokėjimo tvarkos aprašą skirta 30 proc. valstybės parama.

Paraiškos buvo priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Ateityje bus užbaigiami inicijuoti projektai, o naujų šios priemonės kvietimų neplanuojama.

Įsakymas dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Mokėjimo prašymo subsidijai gauti forma (atnaujinta 2024 04 25)

Atnaujinta 2024-05-22

En Ru