lt
en ru
Pradžia
En Ru

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

Nuo 2021 m. balandžio 23 d. buvo priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui.

Paraiškas galėjo teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Vykdyti trys kvietimai suteikė galimybę ne tik modernizuoti šilumos punktą, atnaujinti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti.

Valstybės parama  skiriama šioms priemonėms:

  • šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimas – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla;
  • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);
  • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
  • karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą).

Šiuo metu dauguma projektų jau užbaigti, kai kurie projektai dar vykdomi. Su projektais, kuriems skirtas finansavimas, galima susipažinti žemiau esančioje skiltyje "Finansuojamų projektų sąrašai".

Apie planuojamus ir vykstančius kvietimus, bei jų sąlygas informaciją rasite čia: https://apva.lrv.lt/lt/aktualus-kvietimai-330/

Įsakymas dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo (2020-07-28)

Prašymo paramai daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui iš klimato kaitos specialiojo fondo lėšų suteikimui forma (2020-06-19) (taikoma 1- 3 kvietimams)

Finansuojamų projektų sąrašai
En Ru