lt
en ru
Pradžia
En Ru

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

Nuo 2021 m. balandžio 23 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui.

Pagal šį kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Šis kvietimas suteikia galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti. Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Pagal kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

Valstybės parama bus skiriama tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

Planuojantiems diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, valstybės parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių  kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.

Paraiškos teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose APVA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.

Kontaktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Pastatų energinio taupumo departamento

Kompetencijų skyriaus patarėjas

Marius Smaidžiūnas

Tel. 8 659 31 074

El. p. marius.smaidziunas@apva.lt

KVIETIMAS NR. 3 teikti paraiškas DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) (2021-04-23)

KVIETIMAS NR. 2 teikti paraiškas DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) (2020-08-03)

Kvietimo nr. 2 PARAIŠKA  (2020-08-03)

Įsakymas dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo (2020-07-28)

Prašymo paramai daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui iš klimato kaitos specialiojo fondo lėšų suteikimui forma (2020-06-19)

 Projekto įgyvendinimo sutarties forma 

Kvietimo nr. 1 tekstas

Atnaujintas kvietimo nr. 1 tekstas (2019-12-12)

Kvietimo nr. 1 paraiška

Užpildytos paraiškos pavyzdys

 

Finansuojamų projektų sąrašas
En Ru