lt
en ru
Pradžia
En Ru

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. birželio 1 dieną patvirtinimo Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (iki 2021 m. lapkričio 1 d. -  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai) pavesta vertinti savivaldybių parengtas kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas ir teikti savivaldybėms pasiūlymus jų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas nustato savivaldybės teritorijoje esančių kvartalų atrankos, kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo, įgyvendinimo ir finansavimo tvarką.

Aprašo paskirtis skatinti savivaldybes rengti kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas ir įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones, siekiant darnaus energijos šaltinių panaudojimo šalies gyvenamosiose vietovėse, gerinti gyvenamosios aplinkos būklę pritaikant ją įvairių socialinių gyventojų grupių poreikiams, mažinti socialinę atskirtį regionuose.

Metodinė ir mokymų medžiaga

Demonstraciniai projektai

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra kartu su vokiečių partneriais nuo 2015 m. balandžio 1 d. pradėjo įgyvendinti bendrą Vokietijos ir Lietuvos projektą „Miesto kvartalų atnaujinimas, pagerinant jų energines charakteristikas Lietuvoje“ (toliau – Projektas).

Pagrindinis projekto tikslas – Vokietijos ekspertinė pagalba ir konsultavimas (Aplinkos ministerijos, Būsto energijos taupymo agentūros bei savivaldybių (Šiaulių miesto, Birštono ir Utenos rajono)), sukuriant ir vystant kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.

Projektą vykdo – Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Projektą konsultuoja – Vokietijos Federacinė aplinkos, gamtos apsaugos, statybos ir branduolinės saugos ministerija;

Konsultacijų gavėjai – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Šiaulių miesto savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė.

Įgyvendinant kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektą kartu su Vokiečių partneriais buvo atrinktos 3 savivaldybės – Šiaulių miesto, Birštono ir Utenos rajono. Šiose savivaldybėse atrinktiems kvartalams buvo atlikta galimybių studija ir remiantis studijos rezultatais parengtos ir pradėtos įgyvendinti kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos:

  • Šiaulių mieste – kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa parengta ir savivaldybės taryboje patvirtinta 2016 m. sausio 28 dieną.
    Programą galite peržiūrėti čia
  • Birštone – kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa parengta ir savivaldybės taryboje patvirtinta 2015 m. gruodžio 22 dieną.
    Programą galite peržiūrėti čia
  • Utenos rajone – kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa parengta ir savivaldybės taryboje patvirtinta 2015 m. gruodžio 22 dieną.
    Programą galite peržiūrėti čia
En Ru