lt
en ru
Pradžia
En Ru

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacija

2021 m. birželio 15 d. Būsto energijos taupymo agentūra (nuo 2021 m. lapkričio 1 d. –  LR aplinkos projektų valdymo agentūra) priėmė paraiškas privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų renovacijai. Kvietimas baigėsi 2021-12-31 d. Pagal programą gautos dvi paraiškos:

  • Respublikos g. 113A, Rokiškyje. Prašomas paramos dydis nurodytas paraiškoje 145 700,00 eurų;
  • Stoties g. 28, Utenoje. Prašomas paramos dydis nurodytas paraiškoje 42 968,68 eurų;

Gautos paraiškos šiuo metu yra vertinamos.

Kvietimo tekstas

Įsakymas

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai

Paraiškos forma

 Deklaracija apie susijusius asmenis (įmones)

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-299 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“   >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.

En Ru