lt
en ru
Pradžia
En Ru

Siūloma spartinti renovacijos procesą: vieno susirinkimo metu bus galima balsuoti dėl kelių finansuotojų pasirinkimo

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo pakeitimo projektą.

Vienas svarbiausių pakeitimų – siūloma sudaryti galimybę gyventojams vieno susirinkimo metu balsuoti dėl kelių finansuotojų pasirinkimo. Projekto administratorius būtų iš karto įgaliotas dėl lengvatinio kredito sudarymo kreiptis į pirmąjį finansuotoją. Į antrąjį finansuotoją galėtų kreiptis tuo atveju, jeigu pirmasis nesutinka suteikti lengvatinio kredito, o projekto administratorius  apie tai raštu informuoja butų ir kitų patalpų savininkus.

Taip pat planuojama papildyti Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formą ir jos priedus nuostatomis, susijusiomis su galimybe investicijų plane numatyti 20 proc. rezervą, kuris būtų apskaičiuojamas nuo statybos rangos dabų sumos energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms priemonėms įgyvendinti. Numatyti konkretūs atvejai, kuriais šia galimybe būtų galima pasinaudoti.

Numatyta, kad gyventojai turėtų papildomai balsuoti dėl rezervo, skirto namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams atlikti, patvirtinimo ir dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti bei finansuotojo pasirinkimo.

Trumpinant renovacijos projektų įgyvendinimo laiką paprastinama statytojo (užsakovo) funkcijų delegavimo procedūra. Siekiant, kad visą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesą nuo pradžios iki pabaigos galėtų koordinuoti butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas projekto administratorius, padaryti pakeitimai, kurie leidžia projekto administratoriui vykdyti statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme. Tai yra pavedimo sutartimi jam būtų pavedama išimti tiek statybos leidimą, tiek statybos užbaigimo aktą.

Priėmus siūlomus pakeitimus, butų ir kitų patalpų savininkams būtų aiškiau, kaip priimti sprendimus, susijusius su daugiabučio namo atnaujinimu – projekto parengimu ir jo įgyvendinimu,  finansavimo procedūromis, kartu būtų sutaupoma nemažai laiko. Tai viena iš priemonių daugiabučių modernizavimo projektų įgyvendinimui ir renovacijos procesui paspartinti.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo pakeitimo projekto galima teikti iki sausio 27 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

En Ru